ปิ่นโต

ปิ่นโตเซรามิก เขียนลายด้วยมือ ผสมผสาน เป็นงานประกอบมือเซรามิก 4 ชิ้นเข้าด้วยกันกับ งานทองเหลืองจากช่างฝีมือ ระดับครู  สามารถใช้งานใส่อาหารได้จริง