เทียนหอม | เทียนหอมในเซรามิก

เทียนหอมในเซรามิก ของเราทำมาจากข้าวหอมมะลิสายพันธ์ดีผสานกลิ่นหอม ให้เลือกกว่า 20 กลิ่น บรรจุในเซรามิกงานเขียนลายด้วยมือจากช่างฝีมือมากประสบการณ์