ลวดลายของเรา

เซรามิก

ผ้าขิด

อัตลักษณ์ความสง่างามของผ้าไหมไทยที่ได้ถูกรังสรรค์ ผ่านงานเซรามิก

เทียนหอมในเซรามิก

พัด

พัดพานำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต

เทียนเซรามิก

โยงใย

ความสัมพันธ์แน่นแฟ้น

เทียนหอม

มัดหมี่

แรงบันดาลใจจากความ งดงาม สง่างามของผ้าไหมมัดหมี่เลื่องลือของไทย

เซรามิค

ล้อเกลียว

เกลียวล้อ หมุนขับเคลื่อนไปข้างหน้า

เทียนถั่วเหลือง

ลีลาวดี

ความอ่อนหวาน อ่อนช้อยงดงามของธรรมชาติ

ของรับไหว้

เพชร

เพชร ตัวแทนของความล้ำค่า นิรันด์

ของที่ระลึก

ไทยงอกงาม

การเติบโตของพันธ์ไม้ การผลิยอดแตกใบรุ่งเรือง

เซรามิก

วิหาร

แรงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวิหาร ศุนย์รวมความสงบ

เทียน

ดาวกระจาย

ชื่อเสียงโด่งดัง

ของตกแต่งบ้าน

เกลียว

ความสัมพันธ์แน่นแฟ้น

เซรามิก

ใบไม้ผลิดอก

การเจริญงอกงาม

ฮวงจุ้ย

ไผ่

ไผ่สัญลักษณ์ ของความอายุมั่นขวัญยืน

ของรับไหว้

กระติ๊บ

แรงบันดาลใจจากกระติ๊บข้าว ความอุดมสมบูรณ์ของไทยเรา

เซรามิก

แกสบี้

แรงบันดาลใจจากยุคแกสบี้ ยุคสมัยแห่งความร่ำรวย

เซรามิก

พลุ

ชื่อเสียงโด่งดังเหมือนพลุ

เซรามิก

ตาข่าย

ความเชื่อของเกาหลี ลายที่ปกป้อง รักษาคุ้มครองป้องกัน

เซรามิก

แมงปอ

ความบริสุทธิ์สงบที่เยือกเย็น อุดมสมบูรณ์

ฮวงจุ้ย

ปลาทอง

ความมั่งคั่ง ร่ำรวย

กลิ่นของเรา

CHADA

TUAY

CHUN CHUN

KRAM

Cylinder