Reed Diffuser

1,250.00$

ก้านไม้ห้องหอม มาพร้อมกับก้านไม้ ที่จะช่วยให้ห้องคุณหอม ละมุน

เพียงเปิดฝาและเสียบก้านไม้หวายลงไป กลับด้านไม้หวาย 2-3 ครั้ง เพื่อให้ก้านไม้หวานได้ดูดซึมดีฟฟิวเซอร์ออยล์

ควรกลับด้านไม่หวายเป็นประจำเพื่อการกระจายความหอมอย่างมีประสิทธิภาพ

Order now / สั่งซื้อสินค้า

ซื้อเทียนหอม
ซื้อเทียนหอม
ซื้อเทียนหอม
ซื้อเทียนหอม
ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: