กว่าจะเป็น Thaniya

CRAFT

สินค้า เราทุกชิ้นเป็นงานฝีมือจากช่างฝีมือที่มีความชำนาญ ช่างปั้น ช่างวาด

NATURAL

เทียนของเรา ทำมาจากถั่วเหลืองที่เมื่อละลายแล้วสามารถนำมานวดตัวได้

NATURAL

เทียนของเรา ทำมาจากถั่วเหลืองที่เมื่อละลายแล้วสามารถนำมานวดตัวได้

สินค้าขายดี

New Collection

OUR Artisan

Thaniya Process & Artisan

Thaniya all is handmade with heart and wrap by hand

Process Artisan

Copartner

BLOG

#thaniya1988