For more information and more design contact : thaniya1988@yahoo.com

เซรามิกทรงนาฬิกาทราย ลาย Safari Zebra

฿2,850.00฿3,850.00

เซรามิกทรงนาฬิกาทรายบอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรมความเป็นไทยร่วมสมัยผ่านลวดลายที่ทางเราออกแบบ และบรรจงวาดโดยช่างฝีมือชาวไทยผู้ชำนาญที่มีประสบการณ์ ยาวนานกว่า 30 ปี

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:
อ่านเพิ่ม

เซรามิกทรงนาฬิกาทราย ลาย Sun and moon

฿2,850.00฿3,850.00

เซรามิกทรงนาฬิกาทรายบอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรมความเป็นไทยร่วมสมัยผ่านลวดลายที่ทางเราออกแบบ และบรรจงวาดโดยช่างฝีมือชาวไทยผู้ชำนาญที่มีประสบการณ์ ยาวนานกว่า 30 ปี

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:
อ่านเพิ่ม

เซรามิกทรงนาฬิกาทราย ลาย Memphis style

฿2,850.00฿3,850.00

เซรามิกทรงนาฬิกาทรายบอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรมความเป็นไทยร่วมสมัยผ่านลวดลายที่ทางเราออกแบบ และบรรจงวาดโดยช่างฝีมือชาวไทยผู้ชำนาญที่มีประสบการณ์ ยาวนานกว่า 30 ปี

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:
อ่านเพิ่ม

เซรามิกทรงนาฬิกาทราย ลาย Vertical

฿2,850.00฿3,850.00

เซรามิกทรงนาฬิกาทรายบอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรมความเป็นไทยร่วมสมัยผ่านลวดลายที่ทางเราออกแบบ และบรรจงวาดโดยช่างฝีมือชาวไทยผู้ชำนาญที่มีประสบการณ์ ยาวนานกว่า 30 ปี

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:
อ่านเพิ่ม

เซรามิกทรงนาฬิกาทราย ลาย Ripple

฿2,850.00฿3,850.00

เซรามิกทรงนาฬิกาทรายบอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรมความเป็นไทยร่วมสมัยผ่านลวดลายที่ทางเราออกแบบ และบรรจงวาดโดยช่างฝีมือชาวไทยผู้ชำนาญที่มีประสบการณ์ ยาวนานกว่า 30 ปี

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:
อ่านเพิ่ม

เซรามิกทรงนาฬิกาทราย ลาย Circular

฿2,850.00฿3,850.00

เซรามิกทรงนาฬิกาทรายบอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรมความเป็นไทยร่วมสมัยผ่านลวดลายที่ทางเราออกแบบ และบรรจงวาดโดยช่างฝีมือชาวไทยผู้ชำนาญที่มีประสบการณ์ ยาวนานกว่า 30 ปี

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:
อ่านเพิ่ม

เซรามิกทรงนาฬิกาทราย ลาย Gardenia

฿2,850.00฿3,850.00

เซรามิกทรงนาฬิกาทรายบอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรมความเป็นไทยร่วมสมัยผ่านลวดลายที่ทางเราออกแบบ และบรรจงวาดโดยช่างฝีมือชาวไทยผู้ชำนาญที่มีประสบการณ์ ยาวนานกว่า 30 ปี

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:
อ่านเพิ่ม

เซรามิกทรงนาฬิกาทราย ลาย Tulip

฿2,850.00฿3,850.00

เซรามิกทรงนาฬิกาทรายบอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรมความเป็นไทยร่วมสมัยผ่านลวดลายที่ทางเราออกแบบ และบรรจงวาดโดยช่างฝีมือชาวไทยผู้ชำนาญที่มีประสบการณ์ ยาวนานกว่า 30 ปี

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:
อ่านเพิ่ม