เรื่องราวของศิลปะผ่านลวดลายบนเซรามิก

เรื่องราวของศิลปะผ่านลวดลายเซรามิก

รู้หรือไม่ผลงานศิลปะที่นอกจากจะมีการสื่อสารทางด้านอารมณ์แล้ว ยังแอบแฝงไปด้วยลวดลาย ความคิดและจินตนาการ ที่ผ่านการรังสรรค์จากจิตวิญญาณของช่างฝีมือที่บรรจงวาดรังสรรค์แต่งเติมให้ในผลงานแต่ละชิ้นมีความหมาย 

 

บทความอ้างอิงเกี่ยวกับงานเซรามิก   

บทความจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ได้กล่าวไว้ว่าความสำคัญของการสร้างงานเซรามิก นั่นก็คือ การออกแบบให้มีความแตกต่างแปลกใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใคร ใช้ความประณีตสูง โดยคำนึงถึงหลักของจินตนาการสู่ความเป็นจริง และความเป็นจริงย้อนกลับไปมีอิทธิพลต่อจินตนาการ เพื่อให้ผลงาน ที่ออกมามีเรื่องราว สามารถบอกถึงความเป็นมามีเหตุผลในการออกแบบได้ จะเห็นได้ว่าการออกแบบงานแต่ละชิ้นมีความสำคัญ  เพราะงานเซรามิกที่สร้างขึ้นทั้งชิ้นเล็ก ชิ้นใหญ่ ล้วนแต่ใช้กระบวนการการออกแบบเป็นจุดเริ่มต้นทั้งสิ้น จากงานชิ้นเล็ก ๆ ถ้วย ชามแบบธรรมดา เกิดเป็นการสร้างลวดลายงานเบญจรงค์ สู่ศิลปะสมัยใหม่ เช่น ถ้วย คราม จานพิมพ์ลาย แจกันรูปทรงแปลกตา และรูปปั้นแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการดัดแปลงผลงานเซรามิกต่าง ๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ได้มีการเพิ่มคุณค่าของเซรามิกด้วยการนำมาประยุกต์เพื่อให้สามารถใช้งานได้หลากหลายประโยชน์ 

 

เรื่องราวเซรามิกลายเบญจรงค์      

THANIYA ได้รวบรวมเรื่องราวความเป็นมาของลวดลายเบญจรงค์ โดยบทความจากกรมศิลปากร ได้กล่าวถึงงานเบญจรงค์ ว่าเป็นเอกลักษณ์ลวดลายอันวิจิตรงดงามที่สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ของไทย คำว่า เบญจ แปลว่า ห้า รงค์ แปลว่า สี บ่งบอกถึงการเลือกใช้สีสันที่วาดลวดลายลงบนภาชนะที่มีสีหลักในอดีต เพียงห้าสี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีขาว สีดำ  สีเขียว หรือสีน้ำเงิน ซึ่งในปัจจุบันได้มีการประยุกต์รูปแบบและสีสัน ให้มีมากกว่าห้าสีหลัก ลายที่นิยมเขียนเป็นลายซึ่งออกแบบโดยช่างไทย ได้แก่ ลายเทพพนม ลายนรสิงห์ ลายก้านขด และลายกระหนก ลายเทพพนมนรสิงห์ ลายประจำยาม ลายบัวเจ็ดสี ลายเบญจมาศ ลายวิชาเยนทร์ ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ เป็นต้น

 

เซรามิกลายคราม

บทความจากศิลปะไทย กล่าวว่าเครื่องลายครามหรือภาชนะกระเบื้องหรือชามเนื้อขาว อันมีต้นกำเนิดจากประเทศจีน (เครื่องกังไส) ในประเทศไทยเครื่องลายครามมีต้นกำเนิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 1873 โดยได้รับอิทธิพลจากประเทศจีนที่ร่วมทำการค้ายังประเทศไทย เครื่องลายครามได้พัฒนาเกิดเป็นวิวัฒนาการทางศิลปะวัฒนธรรมจีน ไทย และได้รับความนิยมมากขึ้นในปี พ.ศ. 1911-2186 หรือราชวงศ์เหม็ง

ประเทศไทยนับว่าเครื่องลายคราม เครื่องชามเบญจรงค์เป็นของสะสม ของเก่าแก่ที่ถูกสืบสานโดยบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น นับเป็นสมบัติล้ำค่าที่ได้รับความนิยมหามาสะสมจนถึงสมัยปัจจุบัน

 

เซรามิกลายดีไซน์ร่วมสมัย ( Modern Contemporary)   

แต่ปัจจุบันได้มีการรังสรรค์ลวดลายให้มีลักษณะดีไซน์ร่วมสมัย ( Modern Contemporary) เพื่อให้เข้ากับบ้านและสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น.

THANIYA ได้หยิบเอาลูกเล่นในเอกลักษณ์เครื่องลายครามที่ประเทศไทยมีมาช้านาน คือการเขียนสีฟ้าครามลงบนเครื่องเคลือบสีขาวมาออกแบบฟิวชั่นกับดีไซน์สมัยใหม่ ตามปรัชญาของแบรนด์  Art x Craft x Contemporary x Oriental x Elegance ด้วยการลดทอนลวดลายและลายเส้นประเพณีออกบ้าง ผนวกกับรูปทรงเรขาคณิต ก่อให้เกิดลวดลายที่เป็น Modern Contemporary เข้ากับเทรนด์ของคนรุ่นใหม่มากขึ้น ด้วยการเพิ่มการใช้สีเขียวและสีดำ สร้างลายทูโทนสีดุดัน และทรงพลังบนเครื่องเคลือบขาว อย่างไรก็ตามยังคงรักษา Process การผลิตซึ่งทรงคุณค่าของงานหัตศิลป์ไทยไว้อยู่ คือการใช้เทคนิควาดลวดลายด้วยมือ ทักษะและประสบการณ์ของช่างฝีมือแต่ละคนล้วนก่อให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะตัวในงานแต่ละชิ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มออปชั่นให้ใช้ประโยชน์จากเครื่องลายครามได้มากขึ้นด้วย

 

วันนี้ THANIYA ได้นำตัวอย่างลวดลายร่วมสมัยมาให้ทุกคนได้ชื่นชมความงดงามกันค่ะ มาดูกันเลยว่ามีลวดลายอะไรบ้าง 

ลวดลายเชือก

 

ลวดลายเชือก

ลวดลายเชือก มักใช้ในงานศิลปะและงานอัญมณี เช่น ในงานตกแต่งบ้าน เป็นลวดลายที่แสดงถึงการผูกความสามัคคีกลมเกลียว ความแน่นแฟ้น ความต้องการ ความหวัง ความสุข และความสงบใจ

 

ลวดลายดาวกระจาย

ลวดลายดาวกระจาย

เป็นลวดลายที่แสดงถึงความสมบูรณ์ ความจริง ความหวัง เป็นศูนย์กลางของสิ่งต่าง ๆ เสมือนเป็นการรวมรวบเอาของดี ๆ มาอยู่กับตัวเรา นอกจากนี้ยังมีบทความจาก PENNIN ได้กล่าวไว้อีกว่าเป็นสัญลักษณ์ที่โบราณเชื่อว่าเป็นสิริมงคลแก่คนเกิดวันอาทิตย์อีกด้วย

 

ลวดลายขิด

ลวดลายขิด

เป็นลวดลายที่สื่อถึงสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันตามวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละภูมิภาคในไทย 

จะนิยมใช้เพื่อแสดงถึงความหมายของสิ่งนั้น ๆ ไม่มีความหมายที่เฉพาะเจาะจง ขึ้นอยู่กับลวดลายที่แสดงออกมา เช่น ลวดลายขิดบนพระพุทธรูป จะเป็นการแสดงถึงความเครียดและความสงบในการปฏิบัติพระพุทธศาสนา เป็นต้น

 

ลวดลายเหรียญจีน

ลวดลายเหรียญจีน

เป็นลวดลายที่แสดงถึงความมั่งคั่ง ร่ำรวย เงินทอง ถือว่าเป็นสิ่งนำโชคลาภมาให้ เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคล สมปรารถนา และความเจริญรุ่งเรือง ความสุข ความสงบใจ และเพื่อเสริมความเป็นมิตร 

 

ลวดลายกระติ๊บ

ลายกระติ๊บ

เป็นลวดลายที่แสดงถึงความสุขและความปลอดภัย กระติ๊บใช้ในการวาดลงบนผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องเสียง เครื่องครัว และบ้าน เพื่อเป็นการสร้างความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มความสุขและความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน แถมยังมีความหมายอีกนัยว่าช่วยให้เกิดความเจริญและป้องกันความสิ้นหวัง

.

.

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีค่ะว่างานเซรามิกเป็นงานศิลปะที่มีมาอย่างยาวนาน เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ที่อยู่คู่กันมาในหลายต่อหลายพื้นที่ ในปัจจุบันนี้เราก็ยังสามารถพบเห็นเครื่องเซรามิกอยู่ในชีวิตประจำวันของเราหลายต่อหลายอย่าง

.

สำหรับใครที่ชื่นชอบงานเซรามิก วันนี้ THANIYA ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบผลงานเซรามิก ผ่านผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเทียนหอมในเซรามิกรูปทรง คราม, ถ้วย และตลับ หรือของตกแต่งบ้าน หรือจานชามเครื่องกระเบื้อง เป็นต้น ผลงานทุกชิ้นผ่านการรังสรรค์อย่างพิถิพิถัน วาดลายด้วยมือ โดยช่างฝีมือมากประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับของ THANIYA

.

สัมผัสกับความหอม และผลิตภัณฑ์ที่รังสรรค์อย่างมีเอกลักษณ์ผ่านงานเซรามิกที่พิถีพิถันวาดลายด้วยมือโดยช่างฝีมือของเราได้ที่

  • Terminal Asoke ชั้น 3
  • Siam Paragon ชั้น 2 หน้า Sony

 

หรือช่องทางออนไลน์

Instagram : thaniya1988

Website : https://thaniya1988.com

Line@ : @thaniya1988

 

#เทียนหอม #เทียนข้าวหอมมะลิ #Thaniya1988 #งานเซรามิก #ผลงานศิลปะ #เซรามิก